Swedish – Sommarjobbspeng ?

Jag undrar om det inte finns en idé att införa något liknande skolpengen fast för sommarjobb. En sommarjobbspeng som företag kan göra något bra utav för ungdomarna.

Så idén är enkel. Kan en sommarjobbspeng ge de unga mer framgång i deras framtida yrkesliv.